პოლიგრაფიული მასალები
სარეკლამო პროდუცია

ონლაინ შეკვეთა

ვიზიტკა,ფლაერი,ბუკლეტი,ბლანკები

შეკვეთა

პროფესიონალთა გუნდი

შეკვეთა

f
ჩვენს შესახებ

შპს “სტამბა” პოლიგრაფიულ სფეროში მოღვაწეობს 2005 წლის დასაწყისიდან. ასეთი ბიზნეს მიმართულების არჩევის პირველივე დღეებიდან დაიწყო მისი, როგორც საწარმოს ფორმირების პროცესი. იმავე ეტაპზე მკაფიოდ ჩამოყალიბდა ორგანიზაციის მიზნები და ორიენტირები, რამაც უმოკლეს ვადაში განსაზღვრა ქვეყნის პოლიგრაფიულ სივრცეში შპს “სტამბა” მიერ დღესაც ღირსეულად დაკავებული ადგილი სარეკლამო-საგამომცემლო სეგმენტში..

კომპანია აღჭურვილია თანამედროვე გერმანული დანადგარებით, რაც საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ სრული პოლიგრაფიული მომსახურება: ოფსეტური ბეჭდვა, ციფრული ბეჭდვა, ფართოფორმატიანი ბეჭდვა, აგრეთვე პოლიგრაფიული ბრენდირება და გარე რეკლამის სამუშაოების შესრულება.

ჩვენ ერთნაირი გულისხმიერებით ვეკიდებით ნებისმიერი მასშტაბის მქონე კომპანიის, ნებისმიერი ზომის შეკვეთას.